Halvårsrapport 2015

Med negative renter og kraftige stigninger på aktiemarkederne fra årets start var kimen til et spændende investeringsår lagt. 2 cifrede afkast på aktier allerede i 1. kvartal 2015. I euroland har det store samtaleemne været udviklingen i Grækenland på trods af, at den græske økonomi udgør en uendelig lille andel af verdensøkonomien. Samlet set har det været et godt 1. halvår og som dansker med fornuftig risikospredning kan man være godt tilfreds – meget lave renter og store afkast på aktieinvesteringer.Trods stigende frygt for tilbagefald blandt mange har de finansielle markeder haft et godt første halvår. Især set med danske øjne, hvor vi både har oplevet faldende renter og stigende aktier.

I lighed med 1. halvår i 2014 har der igen i år været skrevet og sagt meget om aktiebobler, men vi har ikke set noget af det endnu og forventningerne til resten af året er fortsat positive.

Vi har i årets første seks måneder opnået et resultat på 668,9 mio. kr. mod et resultat på 396,5 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet er båret af aktieafdelingerne der alle, bortset fra et nulresultat i afdeling Latinamerika, har haft flotte 2 cifrede afkast. Afdelingerne med rentebærende investeringer har alle mindre negative afkast – fra minus 0,26% til minus 1,78%.

Det bedste afkast på aktier er opnået i afdeling Kina med 26,81% og afdeling Danmark med 25,78%, mens Virksomhedsobligationer har givet det “bedste” obligationsafkast med minus 0,26%.

Det er stadig udviklingen på rentesiden, der følges intenst og der gisnes om, hvornår FED (Den amerikanske centralbank) kommer med den første rentestigning. Vi har allerede set, at de lange renter er steget en del og aktuelt hjemtager låntagere 30-årige lån med fast rente på 3% tæt på kurs 100, hvor det i 1. kvartal var muligt at optage lån på 1,5% – det er et signal om en forventet højere rente.

Foreningens omkostninger falder fortsat om end tempoet er moderat. Omkostningerne for hele foreningen er faldet fra 0,58% til 0,57% i første halvår til trods for at en større andel er placeret i aktier, som typisk har højere omkostninger.

Læs halvårsrapporten her