Halvårsrapport 2016

Halvårsrapporten for 2016 er offentliggjort.

Indgangen til 2016 var allerede fra start spændende med et kommende amerikansk valg og Storbritanniens EU-afstemning. Inden nogen af disse to emner havde gjort deres indflydelse lagde januar ud med kraftige fald på aktiemarkederne. Renterne er fortsat negative og er faldet yderligere i første halvår. Samlet set kan man sige at vi ser det modsatte af sidste år med positive resultater i afdelingerne Højrentelande, Latinamerika og pænt afkast i afdeling Danske obligationer.

I lighed med 1. halvår i 2014 og 2015 har der igen i år været skrevet og sagt meget om frygten for aktiernes udvikling, især i forlængelse af de usikkerheder der er lige nu omkring effekten af Brexit.

Vi har i årets første seks måneder opnået et resultat på 21,9 mio. kr. mod et resultat på 668,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

Foreningens omkostninger holdes fortsat på laveste niveau hidtil med 0,57%.

Læs halvårsrapporten her.