Halvårsrapport 2017

Halvårsrapporten for 2017 er offentliggjort.
Ved indgangen til 2017 var der mange positive tegn for de finansielle markeder, omend det ville afhænge af blandt andet udfaldet af det franske valg, eventuelle eftervirkninger af Brexit, opbremsning i kinesisk vækst og måske mest af alt usikkerhed for følgevirkningen af Trumps indtræden som ny præsident.

Med de store briller på, har nøgletal, der påvirker de finansielle markeder været gunstige i første halvår og da renten samtidig har holdt sig i ro, har investorer nydt godt af solide afkast på såvel aktie- som obligationssiden. I flere år har der været talt om, at renterne ikke kunne blive lavere og måske niveauet for renten nu har stabiliseret sig på et meget lavt niveau, selvom vi i perioder de seneste 6 måneder har set lavere renter end ved indgangen til 2017.

Samlet har vi i årets første seks måneder opnået et resultat på 685,8 mio. kr. mod et resultat på 21,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

Læs halvårsrapporten her