Halvårsrapport 2018

Ved indgangen til 2018 var der mange forskelligartede holdninger til hvor de finansielle markeder ville gå hen og fakta har også været, at det samlet set har været en del sidelæns, selvom det fx ser ud til, at der er kommet ro på konflikten mellem USA og Nordkorea. Omvendt ser vi lige nu ind i kampen om handelshindringer, som formodentlig kommer til at påvirke resten af 2018.

I årets første seks måneder har vi opnået et resultat på 226,4 mio. kr. mod et resultat på 685,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Vi har i løbet af årets første seks måneder fået tilgang af netto 594 mio. kr. nye midler mod 1.560 mio. kr. i samme periode i 2017. I februar 2018 udbetalte vi 633 mio.kr. i udbytter til vore investorer. Den samlede formue udgør nu 13.708 mio.kr. mod en formue på 13.538 mio.kr. ultimo 2017.

Læs halvårsrapporten her.