Halvårsrapport 2019

Indgangen til 2019 var ikke den gunstigste efter et Q4 i 2018, der var en kedelig mundfuld for en investor. Heldigvis viste de første måneder i 2019 sig fra deres allerbedste side og var dermed medvirkende til, at tabene i 2018 hurtigt blev genvundet.

De positive takter er mere eller mindre fortsat i resten af 1. halvår og vi kan se tilbage på nogle af de bedste afkast i meget lang tid.

Samlet har vi i årets første seks måneder opnået et resultat på 1.494 mio. kr. mod et resultat på 226,4 mio. kr. i samme periode sidste år.

Vi har i løbet af årets første seks måneder fået tilgang af netto 94 mio. kr. nye midler mod 573 mio. kr. i samme periode i 2018. I januar 2019 udbetalte vi 439 mio.kr. i udbytter til vore investorer. Den samlede formue udgør nu 14.379 mio.kr. mod en formue på 13.221 mio.kr. ultimo 2018.

Læs halvårsrapporten her.