Halvårsrapport 2020

Vi var kun lige kommet i gang med 2020 før de første små tegn på Coronaens indtog kom og herunder også påvirkning af de finansielle markeder. Vi har vel aldrig set noget lignende og vi gik fra ”det bliver nok ikke så slemt” til ”mon vi nogensinde finder en normal dagligdag igen” til ”det lysner, men…..”. Status lige nu er, at det lysner og har gjort det et stykke tid, når det drejer sig om de finansielle markeder.

Risikoappetitten er kommet tilbage og et godt eksempel er støt stigende salg af ejendomme og bedste brugtbilsmarked i lange tider. Tilliden til fremtiden er tilbage, men det er svært at vurdere, om det er på lånt tid. Der er desværre flere og flere eksempler på byer og lande rundt om verden, hvor smitten igen stiger voldsomt.

Samlet har vi i årets første 6 måneder opnået et underskud på 149 mio.kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 1.494 mio.kr. Den afdeling der klarede sig dårligst målt på absolut afkast var afdeling Højrentelande med -8,08% i afkast efter omkostninger. Til sammenligning opnåede afdeling Danmark, som bedste afdeling, +5,27% i afkast efter omkostninger.

Vi har i løbet af årets første seks måneder fået tilgang af netto 431 mio. kr. nye midler mod 94 mio. kr. i samme periode i 2019. I januar 2020 udbetalte vi 617 mio.kr. i udbytter til vore investorer.

Den samlede formue udgør nu 14.490 mio.kr. mod en formue på 14.824 mio.kr. ultimo 2019.

Rapporten kan læses her