Halvårsrapport 2022

Et udfordrende 1. halvår 2022.
En kombination af blandt andet stigende renter, stigende inflation, faldende vækst og en krig i Ukraine har været udfordrende for alle investorer. Så selvom der på papiret er styr på Corona, der de senere år har været en stor udfordring, så har alle forbrugere og virksomhederne mærket en blanding af stigende energi- og fødevarepriser.

Samlet har det medført kursfald på såvel aktiemarkederne som obligationsmarkederne. På samme tidspunkt for et år siden var der frygt for stigende inflation, men der var tillid til aktiemarkederne – den balance har rykket sig og vi må for første gang i en årrække se en negativ kursudvikling.

Samlet har vi i årets første 6 måneder givet et underskud på 3.890 mio.kr. mod et overskud på 1.834 mio.kr. i samme periode sidste år. Den afdeling der klarede sig dårligst målt på absolut afkast, var afdeling Europa med -24,54% i afkast efter omkostninger. Til sammenligning opnåede afdeling Danske Obligationer, som bedste afdeling, -9,13% i afkast efter omkostninger.

Vi har i løbet af årets første seks måneder mistet (nye midler/kursudvikling) 4.201 mio. kr.mod +4.432 mio. kr. i samme periode i 2021. I januar 2022 udbetalte vi 1.538 mio.kr. i udbytter til vore investorer.

Den samlede formue udgør nu 20.034 mio.kr. mod en formue på 24.235 mio.kr. ultimo 2021.

Læs halvårsrapporten her