Handelsinvest forløb af generalforsamling 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest

 

Handelsinvest har torsdag den 9. marts 2023 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport for 2022. Udbytteudbetalingen for 2022 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som aconto-udbytte og var til disposition for investorerne den 26. januar 2023.

Der var ingen forslag fra investorer eller bestyrelse til behandling.

Til foreningens bestyrelse blev der genvalg til Advokat Lone Mørch, Direktør Ulrik Lundsfryd, Direktør Hugo Sørensen, Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen og Fhv. bankdirektør Niels Viggo Malle.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

 

 

Med venlig hilsen

Henrik Kragh

Administrerende direktør