Handelsinvest – Forventede udbytter for 2020

De forventede udbytter for regnskabsåret 2020 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel:

Afdelinger: ISINkode Forventet udbytte:
Handelsinvest Danske Obligationer DK0060040087 0,70 kr.
Handelsinvest Virksomhedsobligationer DK0060262061 0,90 kr.
Handelsinvest High Yield Bonds DK0061406964 0,00 kr.
Handelsinvest Højrentelande DK0060014918 0,00 kr.
Handelsinvest Verden DK0010157296 33,00 kr.
Handelsinvest Europa DK0015809065 0,00 kr.
Handelsinvest Nordamerika DK0060159218 27,30 kr.
Handelsinvest Fjernøsten DK0015994453 12,90 kr.
Handelsinvest Norden DK0060048064 5,10 kr.
Handelsinvest Danmark DK0010232768 18,40 kr.
Handelsinvest Defensiv 10 DK0060774479 0,70 kr.
Handelsinvest Defensiv 30 DK0060774552 0,90 kr.
Handelsinvest Offensiv 60 DK0060774636 2,60 kr.
Handelsinvest Offensiv 80 DK0060774719 2,30 kr.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2021. Udbytterne forventes udbetalt ultimo januar 2021 og udbetales dermed inden generalforsamlingens godkendelse. Umiddelbart før udbyttet går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse og udbetalingstidspunkt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Forventede udbytter for unoterede fonde.