Handelsinvest – forventede udbytter for 2021

De forventede udbytter for regnskabsåret 2021 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel:

Afdelinger: ISINkode Forventet udbytte:
Handelsinvest Danske Obligationer DK0060040087 0,50 kr.
Handelsinvest Virksomhedsobligationer DK0060262061 1,20 kr.
Handelsinvest High Yield Bonds DK0061406964 0,00 kr.
Handelsinvest Højrentelande DK0060014918 0,00 kr.
Handelsinvest Verden DK0010157296 16,40 kr.
Handelsinvest Europa DK0015809065 16,50 kr.
Handelsinvest Nordamerika DK0060159218 35,50 kr.
Handelsinvest Fjernøsten DK0015994453 21,60 kr.
Handelsinvest Norden DK0060048064 19,50 kr.
Handelsinvest Danmark DK0010232768 39,90 kr.
Handelsinvest Defensiv 10 DK0060774479 2,30 kr.
Handelsinvest Defensiv 30 DK0060774552 5,10 kr.
Handelsinvest Offensiv 60 DK0060774636 9,20 kr.
Handelsinvest Offensiv 80 DK0060774719 12,50 kr.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2022. Udbytterne forventes udbetalt ultimo januar 2022 og udbetales dermed inden generalforsamlingens godkendelse. Umiddelbart før udbyttet går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse og udbetalingstidspunkt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Forventede udbytter for unoterede fonde.