Handelsinvest High Yield Bonds

Den indledende tegningsperiode i Handelsinvests High Yield Bonds DK0061406964 sluttede fredag den 2. oktober 2020 med, at 210 investorer købte 1.021.284 stk. investeringsbeviser for 102,3 mio. kr.

Beviserne afregnes den 7. oktober 2020 og registreres samtidig i Værdipapircentralen. Afdelingen optages til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 8. oktober 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130