Handelsinvest lancerer en ny afdeling

Investeringsforeningen Handelsinvest har i forbindelse med lancering af en ny afdeling opdateret prospektet.

  • Handelsinvest High Yield Bonds, tegningskurs 100,21 kr.

tegningsperioden er 21. september – 2. oktober 2020, begge dage inkl. og er uden kurtage. Prospekt, tegningsblanket og Central Investor information kan rekvireres ved henvendelse til Handelsinvest, Handelsbankens filialer eller kan findes på handelsinvest.dk

Prospektet er vedhæftet meddelelsen her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.