Handelsinvest lancerer fire nye mix-afdelinger

Investeringsforeningen Handelsinvest introducerer fire nye afdelinger. Afdelingerne henvender sig til investorer, der har et ønske om investering i et blandingsprodukt. Mix-afdelingerne investerer i aktier og obligationer eller danske investeringsforeninger og ETF’er, der investerer i aktier og obligationer. Der udstedes mixafdelinger i fire risikoklasser:

  • Handelsinvest Defensiv 10 (AK), tegningskurs 100,499 kr.
  • Handelsinvest Defensiv 30 (AK), tegningskurs 100,573 kr.
  • Handelsinvest Offensiv 60 (AK), tegningskurs 100,683 kr.
  • Handelsivnest Offensiv 80 (AK), tegningskurs 100,756 kr.

tegningsperioden er 16. januar – 27. januar 2017, begge dage inkl. og er uden kurtage.

Der er udarbejdet prospekt, brochure, tegningsblanket og Central Investor information, som kan rekvireres ved henvendelse til Handelsinvest, Handelsbankens filialer eller kan findes på handelsinvest.dk. Materialer er tilgængeligt fra den 4. januar 2017.