Handelsinvest lancerer to nye akkumulerende mix-afdelinger

Investeringsforeningen Handelsinvest introducerer to nye akkumulerende afdelinger. Der er ingen minimumsgrænse, og du kan investere både frie midler, selskabsmidler og pensionsmidler, men anbefales primært til midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO) og pensionsmidler.

Med Handelsinvest mix akkumulerende investerer du i en investeringsforeningsafdeling, hvor der investeres i et mix af aktier og obligationer herunder også øvrige afdelinger i Handelsinvest og andre investeringsforeninger.

Der udstedes mixafdelinger i to risikoklasser:

– Handelsinvest Defensiv 10 Akkumulerende, tegningskurs 100,32 kr.
– Handelsivnest Offensiv 80 Akkumulerende, tegningskurs 100,52 kr.

tegningsperioden er 6. juni – 20. juni 2019, begge dage inkl. og er uden kurtage.

Betalingsdato er den 25. juni 2019
Forventet første dag på Nasdaq Copenhagen den 26. juni 2019

Der er udarbejdet prospekt, brochure, tegningsblanket og Central Investor information, som kan rekvireres ved henvendelse til Handelsinvest