Handelsinvest reducerer i de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Markederne er fortsat prægede af mindsket likviditet og øgede spreads, men forholdene er ændrede, hvorfor der foretages en række justeringer af de midlertidige forhøjelser af  emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for:

ISINAfdelingsnavnNuværende emissionstillægNyt tillægNuværende indløsningsfradragNyt fradrag
DK0060040087Handelsinvest Danske Obligationer0,500,100,500,10
DK0060262061Handelsinvest Virksomhedsobligationer1,050,503,050,50
DK0060014918Handelsinvest Højrentelande1,050,503,050,50
DK0060774479Handelsinvest Defensiv 100,350,330,650,33
DK0060774552Handelsinvest Defensiv 300,350,350,650,35
DK0060774636Handelsinvest Offensiv 600,300,380,600,38
DK0060774719Handelsinvest Offensiv 800,300,390,600,39
DK0061140910Handelsinvest Defensiv 10 Akk.0,350,330,650,33
DK0061141058Handelsinvest Offensiv 80 Akk.0,300,390,600,39

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh på
tlf. nr. 9992 0130.