Handelsinvest reducerer i de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Markederne er fortsat prægede af mindsket likviditet og øgede spreads, men forholdene er ændrede, hvorfor der foretages en række justeringer af de midlertidige forhøjelser af  emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for:

ISIN Afdelingsnavn Nuværende emissionstillæg Nyt tillæg Nuværende indløsningsfradrag Nyt fradrag
DK0060040087 Handelsinvest Danske Obligationer 0,50 0,10 0,50 0,10
DK0060262061 Handelsinvest Virksomhedsobligationer 1,05 0,50 3,05 0,50
DK0060014918 Handelsinvest Højrentelande 1,05 0,50 3,05 0,50
DK0060774479 Handelsinvest Defensiv 10 0,35 0,33 0,65 0,33
DK0060774552 Handelsinvest Defensiv 30 0,35 0,35 0,65 0,35
DK0060774636 Handelsinvest Offensiv 60 0,30 0,38 0,60 0,38
DK0060774719 Handelsinvest Offensiv 80 0,30 0,39 0,60 0,39
DK0061140910 Handelsinvest Defensiv 10 Akk. 0,35 0,33 0,65 0,33
DK0061141058 Handelsinvest Offensiv 80 Akk. 0,30 0,39 0,60 0,39

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh på
tlf. nr. 9992 0130.