Handelsinvest skifter investeringsforvaltningsselskab pr. 30. september 2023

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har den 14. juli 2023 indgået aftale med Jyske Invest Fund Management A/S om salg af de investeringsforvaltningsaktiviteter, der vedrører administrationen af Investeringsforeningen Handelsinvest med virkning fra 30. september 2023.

På den forudsætning traf, bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest, på sit møde den 13. juli 2023 beslutning om at skifte investeringsforvaltningsselskab fra Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S til Jyske Invest Fund Management A/S med virkning fra den 30. september 2023.

Beslutning om skift af investeringsforvaltningsselskab afventer Finanstilsynets godkendelse.

 

Du kan læse fondsbørsmeddelelsen her