Handelsinvest udbetaler udbytte

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2020. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 20. januar 2020, og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 21. januar 2020. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 23. januar 2020.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2020.

De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af selskabsmeddelelse af 27. november 2019 og kan endvidere læses på Handelsinvests hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.