Handelsinvest udbetaler udbytte

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2021. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 25. januar 2021 og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 26. januar 2021. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 28. januar 2021.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2021.

De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af selskabsmeddelelse af 10. november 2020 og kan endvidere læses på Handelsinvests hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.