Handelsinvest udbetaler udbytte for regnskabsåret 2021

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2022. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 24. januar 2022 og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 25. januar 2022. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 27. januar 2022.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2022.

De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af selskabsmeddelelse af 26. november 2021 og kan endvidere læses på Handelsinvests hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.