Handelsinvest udbetaler udbytte for regnskabsåret 2022

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2023.

 

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 23. januar 2023 og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 24. januar 2023.

 

Udbyttet indsættes på investorernes konti den 26. januar 2023.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2023.

 

De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af selskabsmeddelelse af 18. november 2022 og kan endvidere læses på Handelsinvests hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.