Ikke børsnoterede

Handelsinvests unoterede fonde er uden provisioner og er til brug for investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med Handelsbanken.

Handelsbanken er en af Handelsinvests samarbejdspartnere.

For nærmere oplysninger om fuldmagtsaftaler kan investorer kontakte en af Handelsbankens filialer.