flasker
 

Handelsinvest er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og i den forbindelse var Finanstilsynet på ordinært kontrolbesøg i november 2012.

På et sådant inspektionsbesøg gennemgås alle væsentlige områder ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

For Investeringsforeningen Handelsinvest gav undersøgelsen alene anledning til at give foreningen påbud af ordensmæssig karakter i relation til foreningens prospekt.

For investeringsforeningens admnistrator, Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, gav undersøgelsen anledning til to påbud:

  • Direktionen skal vurdere manuelle kontroller og tage stilling til, om dokumentation for udført kontrol, skal angive hvornår og af hvem en kontrol er udført.
  • Rapporteringen til bestyrelsen skal også omfatte oplysning om der er overenstemmelse mellem aktuelle risikoniveauer og fastsatte risikoprofiler i de administrerede foreninger.

Du kan se redegørelserne om inspektionen fra Finanstilsynet her:

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev