Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 HerningDer indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning.

DAGSORDEN:

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenue ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.
  3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. Der er ingen forslag.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Lone Mørch, Ulrik Lundsfryd, Hugo Sørensen og Lone Ryg Olsen foreslås genvalgt. Bjarne Degn afgår og bestyrelsen forslår Niels Viggo Malle.
  5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, CVR. nr. 30700228.
  6. Eventuelt.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Herning fra den 28. februar 2019.

Udlevering af adgangskort til generalforsamling kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Tilmeldingsblanket