Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag
den 9. marts 2022 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler,
Østergade 2, 2, 7400 Herning.

Dagsordenen kan ses af vedhæftede dokument

Tilmeldingsblanket