Indkaldelse til investorforum

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S indkalder til valg til investorforum den 3. februar 2023 kl 9:00.

 

Dagsorden for investorforum er at vælge et medlem til bestyrelsen samt en suppleant for denne. Valget sker for en to-årig periode. Valget finder sted i henhold til selskabets vedtægter, der blandt andet slår fast at:

 

  • Investorforummet gennemføres ved fysisk valgmøde.
  • Til investorforummet kan investorerne stemme i forhold til deres relative andel af den formue, som selskabet administrerer jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
  • Investorernes relative andel af den administrerede formue beregnes på grundlag af den indre værdi, der danner basis for kursen 2 hverdage før investorforummet afholdes.
  • Investorerne skal stemme samlet for deres relative andel af den administrerede formue. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for den dato hvor valgmødet afholdes, er noteret på medlemsnavn i den administrerede forenings bøger.
  • Investorerne kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt.

 

Som suppleant vælges den kandidat med næst-flest stemmer.

 

Kandidater

Alle investorer i Handelsinvest kan indstille kandidater til bestyrelsen. Blandt de indstillede kandidater vælges et medlem og en suppleant. Valgene sker for to-årige perioder.

 

Udover investorer kan også forbrugerorganisationer og bestyrelsen i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S opstille kandidater.

 

Kandidater skal have forudsætninger for at kunne indtræde i bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab og skal kunne Fit & proper godkendes af Finanstilsynet.

 

Kandidater kan indstilles frem til den 20. januar 2023. Kandidater indstilles ved at sende en mail til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, info@handelsinvest.dk.

 

Tilmelding til investorforum den 3. februar 2023 kan ske via mail til info@handelsinvest.dk eller på
telefon 9712 3355. Tilmelding skal ske senest den 27. januar 2023.

 

Du vil kunne finde yderligere informationer om de kandidater der opstilles til valg i investorforummet på foreningens hjemmeside senest den 27. januar 2023. Informationerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabet.

 

Venlig hilsen

 

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S