Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest den 27. marts 2024.

Investeringsforeningen Handelsinvest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2024 kl. 10.00 på Gl Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.

Du kan læse supplerende oplysninger om fusioner og overflytning samt generalforsamlingens bilag nederst på denne side.

Læs indkaldelsen/dagsordenen og få overblik over de ændringsforslag der er på dagsordenen:

 • Årsrapport 2023
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Fusionsplan for 4 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 2 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest
 • Fusionsplan for 6 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 6 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Portefølje
 • Plan for overflytning af 2 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest til Investeringsforeningen Jyske Invest
 • Ændringer af vedtægter
 • Bemyndigelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt

Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt ved at udfylde denne blanket.

Bemærk at foreningen skal have tilmeldingen senest den 22. marts kl. 10, for at du kan deltage på generalforsamlingen.

Afbud

Hvis du tilmelder dig og alligevel ikke kan deltage, melder du afbud på telefon 89 89 25 00 eller sender en email til handelsinvest@jyskeinvest.dk

Supplerende oplysninger om fusioner/overflytning

Bestyrelsen har set den samlede formue reduceret fra ca. 18 mia.kr. til 8 mia.kr. i løbet af 2023. Det skyldes primært, at investorer har valgt andre produkter hos hoveddistributøren Jyske Bank A/S. Jyske Bank A/S forventer ikke fremadrettet interesse for afdelingerne i Handelsinvest og dette sammen med utilfredsstillende afkast i nyere tid har ført til bestyrelsens beslutning om, at tilbyde investorerne nye muligheder ved dels en skattepligtig fusion af Handelsinvest afdelinger med afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Jyske Invest og Investeringsforeningen Jyske Portefølje og dels overføre (skattefrit) afdelingerne Handelsinvest Danmark (AK) og Handelsinvest Danske Obligationer (AK) til Investeringsforeningen Jyske Invest.

Du kan læse mere om beskatning her.

BEMÆRK: Det er nu i første omgang op til generalforsamlingen at godkende forslaget og er derefter betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Vi vil løbende orientere om nyt, herunder også hvordan man som investor skal forholde sig til en fusion/overflytning samt beskatning m.v. Indtil videre behøver du ikke foretage dig yderligere, og du kan fortsat købe og sælge beviser i afdelingerne i Handelsinvest.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din lokale investeringsrådgiver.

 

BILAG

 • Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2024
 • Fusionsplan for 4 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 2 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest
 • Fusionsredegørelse for 4 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 2 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest
 • Fusionsplan for 6 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 6 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Portefølje
 • Fusionsredegørelse for 6 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 6 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Portefølje
 • Plan for overflytning af 2 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest med 2 afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest
 • Nye vedtægter
 • Vurderingsmandserklæringer
 • Årsrapport 2023 Investeringsforeningen Handelsinvest
 • Årsrapport 2023 Investeringsforeningen Jyske Invest
 • Årsrapport 2023 Investeringsforeningen Jyske Portefølje