Investeringsforeningen Handelsinvest indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 27. december 2019 kl. 9.30 i Handelsinvests lokaler,
Østergade 2, 2, 7400 Herning.

Dagsordenen kan ses af vedhæftede dokument.

Med venlig hilsen 

Henrik Kragh
Administrerende direktør

 

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 27.12.2019