Lone Mørch genvalgt som investorrepræsentant i 2021

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest var advokat Lone Mørch og direktør Ulrik Lundsfryd opstillet som investorrepræsentanter.

Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 22. januar 2021 var opstillet yderligere kandidater og der ikke var tilmeldinger til investorforum, anses Lone Mørch som genvalgt til investorrepræsentant og Ulrik Lundsfryd som suppleant.

Investorforum den 5. februar 2021, hvor valget skulle være afholdt, er dermed aflyst.