Lone Mørch genvalgt som investorrepræsentant

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest genopstillede Lone Mørch og Bjarne Degn som investorrepræsentanter.

Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 27. januar 2017 var opstillet yderligere kandidater og der ikke var tilmeldinger til investorforum, anses Lone Mørch som genvalgt til investorrepræsentant og Bjarne Degn som suppleant.

Investorforum den 10. februar 2017, hvor valget skulle være afholdt, er dermed aflyst