Månedskommentarer er opdateret for august måned, læs også nyt fra Økonomerne

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret
pr. 6. september 2021.

Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m.

Læs kommentarerne under punktet Fonde – Børsnoterede fonde / unoterede fonde – Fondens navn – oversigt eller Faktaark.

Læs også seneste nyt fra Økonomerne, som opdateres hver fredag eftermiddag.

Uge 37 – August-nøgletal fra USA i fokus

  • USA: Aftagende vækst i priser samt hårde nøgletal
  • Euroområdet: Industri fortsat ramt af kapacitetsproblemer