Månedskommentarer er opdateret pr. 9. juni 2021, læs også nyt fra Økonomerne

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret
pr. 9. juni 2021.

Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m.

Læs kommentarerne under punktet Fonde – Børsnoterede fonde / unoterede fonde – Fondens navn – oversigt eller Faktaark.

Læs også seneste nyt fra Økonomerne, som opdateres hver fredag eftermiddag.

Uge 23 – Fokus er på ECB-rentemøde og inflation i USA

  • USA – Inflationstemaet er fortsat i fokus
  • Euroområdet – ECB med forsigtig QE-opbremsning
  • Danmark – Kapacitetsproblemer i industrien?