Månedskommentarerne er opdateret pr. 7. oktober 2019

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr.
7. oktober 2019.

Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m.

Læs kommentarerne under punktet Fonde – Børsnoterede fonde / unoterede fonde – Fondens navn – Oversigt eller Faktaark.