Månedskommentarerne er opdateret pr. 8. juni 2020

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 8. juni 2020.

Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m.

Læs kommentarerne under punktet Fonde – Børsnoterede fonde / unoterede fonde – Fondens navn – oversigt eller Faktaark.

Læs også seneste nyt fra Økonomerne, som opdateres hver fredag eftermiddag.