Månedskommentarerne opdateret pr. 5. januar 2018

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr.
5. januar 2018.

Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m.

Læs kommentarerne under punktet Produkter – Alle – Afdelingens navn – Oversigt eller Faktaark.