Månedskommentarerne opdateret pr. 5. september 2019

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr.
5. september 2019.

Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m.

Læs kommentarerne under punktet Fonde – Børsnoterede fonde / unoterede fonde – Afdelingens navn – Oversigt eller Faktaark.