Midlertidig lukning for handel i 11 Handelsinvest afdelinger

Som følge af forbuddet mod formidlingsprovision har bestyrelsen besluttet at oprette andelsklasser i 11 eksisterende afdelinger for at foreningens distributører kan overholde lovgivningen vedrørende forbud mod at modtage og beholde formidlingsprovision. Forbuddet træder i kraft pr. 1. juli 2017. Der oprettes ikke andelsklasser i mix-afdelingerne.

Opdeling af de 11 eksisterende afdelinger til to andelsklasser, hvor en er med og en er uden formidlingsprovision vil blive foretaget af VP den 8. juni 2017 og vil kunne ses i investorernes depoter den 9. juni 2017.

På grund af forberedelserne til opdelingen vil al handel i nedenstående afdelinger være suspenderet fra tirsdag den 6. juni 2017 til og med torsdag den 8. juni 2017:

ISIN Short name Navn
DK0010232768 HAIDK Handelsinvest Danmark
DK0060040087 HAIDKOBL Handelsinvest Danske Obligationer
DK0015809065 HAIEU Handelsinvest Europa
DK0015994453 HAIFJ Handelsinvest Fjernøsten
DK0060014918 HAIHRTL Handelsinvest Højrentelande
DK0016275977 HAIKI Handelsinvest Kina
DK0060103422 HAILAT Handelsinvest Latinamerika
DK0060159218 HAINAM Handelsinvest Nordamerika
DK0060048064 HAINOR Handelsinvest Norden
DK0010157296 HAIVER Handelsinvest Verden
DK0060262061 HAIVOB Handelsinvest Virksomhedsobligationer

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. 9992 0130.

Læs fondsbørsmeddelelsen her