Ny afdeling High Yield Bonds

Nedenfor kan du læse om vores nye bæredygtige afdeling High Yield Bonds.

I modsætning til vores nuværende afdeling – Handelsinvest Virksomhedsobligationer – investerer den nye afdeling i virksomhedsobligationer med en lavere rating end investment grade. Investeringsstrategien i den nye afdeling gør, at en investor kan opnå et højere afkast. Der er en tilsvarende højere risiko, men i et format hvor vi supplerer med stor risikospredning.

Afdelingen vil investere i en lang række virksomhedsobligationer udstedt i primært EUR, GBP og USD og investorer opnår dermed mulighed for at investere i et meget stort obligationsmarked og med stor risikospredning. Især virksomhedsobligationer udstedt i USD kan være en udfordring at finde for den private investor, men vi har valgt en stor og anerkendt porteføljeforvalter med stor indsigt i markedet for virksomhedsobligationer – amerikanske Schroders.

Den nye afdeling følger naturligvis Handelsinvests politik for bæredygtige investeringer – vi har en tro på, at gode afkast og bæredygtighed kan gå hånd i hånd.

Du kan læse mere om den nye afdeling i det nye prospekt her, og ønsker du at investere i den nye afdeling anbefaler vi, at du tager fat i en af de lokale Handelsbank filialer. Samme sted vil du også kunne få svar på spørgsmål til den nye afdeling.