De forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger til udbetaling primo året 2019.

Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422 (HAILAT) havde sidste handelsdag den 7. november 2018 og formuen er udbetalt.

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at afvikle Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422(HAILAT). Finanstilsynet har godkendt afviklingen. Sidste handelsdag på Nasdaq vil være den 7. november 2018

Opdatering af prospektet i Handelsinvest.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 4. oktober 2018 kan der igen handles i afdeling Fjernøsten.

Vi har netop gennemført fusion af Handelsinvest Kina og Fjernøsten. Fusionen er gennemført som en skattefri fusion.

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 19. september 2018 om fusion af afdelingerne Kina og Fjernøsten skal det hermed meddeles, at handel i Fjernøsten af regnskabsmæssige årsager er suspenderet indtil videre.

Der vil ikke længere være emission i Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422 (HAILAT) og udbetaling af afdelingens formue vil forventes at ske i oktober måned 2018.

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at fusionere Handelsinvest Kina og Fjernøsten med Handelsinvest Fjernøsten som den fortsættende afdeling. Ændringen er godkendt af Finanstilsynet.

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 7. september 2018.

Halvårsrapporten for 2018 er offentliggjort.

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 8. august 2018.

I den kommende uge sendes nyeste nummer af magasinet Handelsinvest ud til alle navnenoterede investorer.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. august 2018 kl. 9.30 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 2. juli 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension.

Investeringsforeningen Handelsinvest har valgt at suspendere prisstillelse i to afdelinger.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest har den 7. juni 2018 besluttet at indstille til fusion og afvikling af afdelinger til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling, som forventes afholdt den 21. august 2018.

Opdatering af prospektet.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for alle andelsklasser/afdelinger for sproglige tilrettelser.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev