Indgangen til 2019 var ikke den gunstigste efter et Q4 i 2018, der var en kedelig mundfuld for en investor. Heldigvis viste de første måneder i 2019 sig fra deres allerbedste side.

Til det kommende Handelsinvest arrangement kan du blandt andre møde Samuel Rachlin, udenrigskorrespondent, journalist og foredragsholder med ekspertise i Sovjet, amerikansk politik og journalistik, samt cheføkonom Jes Asmussen, der tager temperaturen på økonomien i Danmark såvel som på verdensplan.

I den kommende uge sendes nyeste nummer af magasinet Handelsinvest ud til alle navnenoterede investorer.

Vi har i nyhed af 21. juni 2019 orienteret om, at investorer i 2017/2018 med beholdninger i Handelsinvest Defensiv 10 og/eller Defensiv 30 kan have modtaget et brev fra Skattestyrelsen.  

De nævnte afdelinger har vi ved en fejl registreret som aktiebaserede investeringsbeviser ved etableringen. Skattestyrelsen har nu accepteret, at vi retter fejlen med virkning fra 2017. Det sker automatisk og uden involvering af dig som investor.

Hvis du er en af de investorer, der er berørt af rettelsen vil du modtage et brev fra dit pengeinstitut med en nærmere forklaring

Du er velkommen til at kontakte din filial, hvis du har spørgsmål, men som nævnt vil eventuel korrektion ske helt automatisk.  

Vi beklager meget ulejligheden.  

Venlig hilsen

Henrik Kragh
Adm.direktør
Tlf. 27521612

Vi er blevet bekendt med, at investorer der har investeret i nævnte afdelinger for frie midler i 2017/2018 formentlig har eller vil modtage et brev fra Skattestyrelsen.

 

I brevet fra Skattestyrelsen opfordres til en ændring af årsopgørelsen for 2017. Vi er i øjeblikket i dialog med Skattestyrelsen om dette brev - og derfor beder vi dig om at se bort fra brevet, indtil vi sammen med Skattestyrelsen har fået fakta på plads.

 

Baggrunden er, at Skattestyrelsen i 2018 registrerer en skattemæssig ændring af de to investeringsafdelinger fra at være aktiebaseret til ikke-aktiebaseret, hvilket de oplyser skal betragtes som et køb/salg af værdipapiret og dermed udløser det potentielt en skat. Produkterne har dog aldrig været aktiebaserede, hverken ved etablering eller senere - og vi er derfor i dialog med Skattestyrelsen for at afhjælpe problemstillingen.


Du er velkommen til at kontakte din bankfilial, hvis du har spørgsmål, men som nævnt kommer vi tilbage, så snart vi har en afklaring.

 

Vi beklager besværet - og kommer snarest tilbage.

 

Venlig hilsen
Henrik Kragh

Adm. direktør

Tlf. 27521612

Den indledende tegningsperiode i Handelsinvests akkumulerende mix-afdelinger sluttede torsdag den 20. juni 2019, og 166 investorer købte i alt investeringsbeviser for 110,5 mio. kr. fordelt på de to afdelinger.

Investeringsforeningen Handelsinvest introducerer to nye akkumulerende afdelinger.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser.

Opdatering af prospektet i Handelsinvest

Handelsinvest Fjernøsten har nu for anden gang fået en flot anerkendelse med Lipper Fund Award 2019 som bedste nordiske fond på fjernøstlige aktier.

For andet år i træk er Handelsinvest kåret som ”Bedste fondshus – Aktier” ved uddelingen af Morningstars Fund Awards 2019 netop kåret Handelsinvest som ”Bedste fondshus – Aktier”.

Opdatering af prospektet.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2018

I den kommende uge sendes nyeste nummer af magasinet Handelsinvest ud til alle navnenoterede investorer.

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest genopstillede Lone Mørch som investorrepræsentant.

I forbindelse med investorforum i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S den 8. februar 2019, er følgende kandidater opstillet.

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 23. januar 2019 og indsættes på investorernes konti fredag den 25. januar 2019.

Handelsinvest Inveteringsforvaltning indkalder til valg til investorforum den 8. februar 2019 kl. 9.00.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev