Handelsinvest Fjernøsten har nu for anden gang fået en flot anerkendelse med Lipper Fund Award 2019 som bedste nordiske fond på fjernøstlige aktier.

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest

For andet år i træk er Handelsinvest kåret som ”Bedste fondshus – Aktier” ved uddelingen af Morningstars Fund Awards 2019 netop kåret Handelsinvest som ”Bedste fondshus – Aktier”.

Opdatering af prospektet.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2018

I den kommende uge sendes nyeste nummer af magasinet Handelsinvest ud til alle navnenoterede investorer.

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest genopstillede Lone Mørch som investorrepræsentant.

I forbindelse med investorforum i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S den 8. februar 2019, er følgende kandidater opstillet.

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 23. januar 2019 og indsættes på investorernes konti fredag den 25. januar 2019.

Handelsinvest Inveteringsforvaltning indkalder til valg til investorforum den 8. februar 2019 kl. 9.00.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2019. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 22. januar 2019, og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 23. januar 2019. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 25. januar 2019.

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling.

De forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger til udbetaling primo året 2019.

Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422 (HAILAT) havde sidste handelsdag den 7. november 2018 og formuen er udbetalt.

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at afvikle Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422(HAILAT). Finanstilsynet har godkendt afviklingen. Sidste handelsdag på Nasdaq vil være den 7. november 2018

Opdatering af prospektet i Handelsinvest.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 4. oktober 2018 kan der igen handles i afdeling Fjernøsten.

Vi har netop gennemført fusion af Handelsinvest Kina og Fjernøsten. Fusionen er gennemført som en skattefri fusion.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev