Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. august 2018 kl. 9.30 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning.

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 6. juli 2018.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 2. juli 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension.

Investeringsforeningen Handelsinvest har valgt at suspendere prisstillelse i to afdelinger.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest har den 7. juni 2018 besluttet at indstille til fusion og afvikling af afdelinger til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling, som forventes afholdt den 21. august 2018.

Opdatering af prospektet.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for alle andelsklasser/afdelinger for sproglige tilrettelser.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for alle andelsklasser/afdelinger med reviderede emissions- og indløsningspriser.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 5. april 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger:

 

ISIN                        Short Name                     Navn

DK0015994453       HAIFJ                           Handelsinvest Fjernøsten

DK0016275977       HAIKI                            Handelsinvest Kina

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Kragh

Administrerende direktør

 

På grund af usikkerhed om beregningen af indre værdi, anmodes om suspension af nedenstående afdelinger, indtil situationen er afklaret.

De berørte afdelinger vises i skemaet nedenfor.

 

Short Name                        Navn                                                          ISIN

HAIFJ                                  Handelsinvest Fjernøsten                            DK0015994453

HAIKI                                   Handelsinvest Kina                                      DK0016275977

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh

 

Det regner med priser ned over Handelsinvest i disse dage. I går modtog Handelsinvest prisen som ”Bedste fondshus – Aktier”. I dag er det offentliggjort, at Handelsinvest Fjernøsten har vundet Lipper Fund Award 2018 som bedste fond på fjernøstlige aktier. Bag kåringen står Thomson Reuters.

Morningstar har netop kåret Handelsinvest som ”Bedste fondshus – Aktier”. Ifølge Michael Kristiansen, chef fra Handelsbanken Asset Management, er prisen en flot anerkendelse og blåstempling af Handelsinvests stærke fondsudbud, som gennem årene har udviklet sig til et kvalitetsprodukt i særklasse, som Morningstar nu anerkender.

Opdatering af prospektet for alle afdelinger.

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 6. marts 2018.

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for følgende andelsklasser/afdelinger for sproglige rettelser.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

Opdatering af prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger.

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2017

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 6. februar 2018.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev