I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 5. april 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger:

 

ISIN                        Short Name                     Navn

DK0015994453       HAIFJ                           Handelsinvest Fjernøsten

DK0016275977       HAIKI                           Handelsinvest Kina

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Kragh

Administrerende direktør

 

På grund af usikkerhed om beregningen af indre værdi, anmodes om suspension af nedenstående afdelinger, indtil situationen er afklaret.

De berørte afdelinger vises i skemaet nedenfor.

 

Short Name                        Navn                                                          ISIN

HAIFJ                                  Handelsinvest Fjernøsten                            DK0015994453

HAIKI                                   Handelsinvest Kina                                      DK0016275977

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh

 

Opdatering af prospektet for alle afdelinger.

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for følgende andelsklasser/afdelinger for sproglige rettelser.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

Opdatering af prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger.

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2017

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. Mix-afdelingerne er endvidere opdateret med ændrede emissionspriser.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter i starten af februar 2018. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 30. januar 2018 og indsættes på investorernes konti den 1. februar 2018. forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev