Halvårsrapporten for 2017 er offentliggjort.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 1. juni 2017 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger:

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet med ændrede emissions- og indløsningspriser. Endvidere er CI-dokumenter opdateret også med ændrede emissions- og indløsningspriser.andelsinvest har opdateret Central Investorinformation.

Som følge af forbuddet mod formidlingsprovision har bestyrelsen besluttet at oprette andelsklasser i 11 eksisterende afdelinger for at foreningens distributører kan overholde lovgivningen vedrørende forbud mod at modtage og beholde formidlingsprovision.

I fortsættelse af tidligere selskabsmeddelelse har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i afdeling Latinamerika.

Investeringsforeningen Handelsinvest har valgt at suspendere prisstillelse i afdeling Latinamerika grundet nye korruptionsanklager i Brasilien, der umuliggør en beregning af realistisk NAV.

Handelsinvest har afholdt generalforsamling

Handelsinvest har opdateret Central Investorinformation.

Opdatering af prospektet for alle afdelinger.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev