I fortsættelse af tidligere selskabsmeddelelse har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i afdeling Latinamerika.

Investeringsforeningen Handelsinvest har valgt at suspendere prisstillelse i afdeling Latinamerika grundet nye korruptionsanklager i Brasilien, der umuliggør en beregning af realistisk NAV.

Handelsinvest har afholdt generalforsamling

Handelsinvest har opdateret Central Investorinformation.

Opdatering af prospektet for alle afdelinger.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning.

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2016

Handelsinvest har ajourført Central Investorinformation for to afdelinger.

Handelsinvest har ajourført Central Investorinformation for samtlige afdelinger.

Tekniske problemer er løst og der vises igen indre værdi på Nasdaq Copenhagen A/S for afdeling Handelsinvest Offensiv 80 (AK).

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev