Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. Mix-afdelingerne er endvidere opdateret med ændrede emissionspriser.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter i starten af februar 2018. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 30. januar 2018 og indsættes på investorernes konti den 1. februar 2018. forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger.

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling.

Halvårsrapporten for 2017 er offentliggjort.

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 1. juni 2017 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger:

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet med ændrede emissions- og indløsningspriser. Endvidere er CI-dokumenter opdateret også med ændrede emissions- og indløsningspriser.andelsinvest har opdateret Central Investorinformation.

Som følge af forbuddet mod formidlingsprovision har bestyrelsen besluttet at oprette andelsklasser i 11 eksisterende afdelinger for at foreningens distributører kan overholde lovgivningen vedrørende forbud mod at modtage og beholde formidlingsprovision.

I fortsættelse af tidligere selskabsmeddelelse har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i afdeling Latinamerika.

Investeringsforeningen Handelsinvest har valgt at suspendere prisstillelse i afdeling Latinamerika grundet nye korruptionsanklager i Brasilien, der umuliggør en beregning af realistisk NAV.

Handelsinvest har afholdt generalforsamling

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev