puslebrik637x87.2

 

Investeringsforeningen Handelsinvest har torsdag den 14. marts 2019 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport 2018.

Udbytteudbetalingen for 2018 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som acontoudbytte og var til disposition for investorerne den 25. januar 2019.

Til foreningens bestyrelse blev der genvalg til Advokat Lone Mørch, Direktør Ulrik Lundsfryd, Direktør Hugo Sørensen, CEO Lone Ryg Olsen og nyvalg til Fhv. bankdirektør Niels Viggo Malle. Fhv. bankdirektør Bjarne Degn afgik.

Ernst & Young P/S CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

 

 
 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev