brevpapir

 

Investeringsforeningen Handelsinvest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 14.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf § 19, stk. 6.
  3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen: vedtægtsændringer, der kan læses her
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer  afgår hvert år. Hele bestyrelsen foreslås genvalgt.
  5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S,  CVR.nr. 30700228.
  6. Eventuelt.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Herning fra den 5. marts 2015.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Under generalforsamlingen serveres kaffe og lidt sødt.

Du tilmelder dig via denne blanket eller elektronisk via dette link.

 

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev