puslebrik637x87.2

 

Bestyrelsen i foreningen har besluttet at fjerne tegningsprovisionen i samtlige afdelinger. I den forbindelse er prospektet opdateret og her er de væsentligste ændringer:

  • Med virkning fra 1. juni 2016 fjernes tegningsprovisionen i samtlige afdelinger. Tegningsprovisionen har udgjort op til 1,25%

  • Emissionstillæg er reduceret i alle afdelinger og det er dermed blevet billigere for investorer at købe Handelsinvest investeringsbeviser

  • Der er foretaget justeringer af rådgiver- og administrationshonorar

  • ÅOP (den årlige omkostningsprocent) falder med op til 
    0,25%-point.

Ændringerne vil dels fremgå af det opdaterede prospekt og dels af central investorinformation.

Det opdaterede prospekt kan læses her.
CI-dokumenterne kan findes her.

 
 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev