kuglepen

 

Investeringsforeningen Handelsinvest har tirsdag den 7. marts 2017 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport 2016. Samtidig blev de foreslåede udbytter vedtaget:

Vedtaget udbytte i kr. pr. andel  
 Danske Obligationer 1,80
 Virksomhedsobligationer 1,60
 Højrentelande 0,00
 Verden 0,00
 Europa 0,00
 Nordamerika 0,00
 Fjernøsten 5,80
 Norden 10,30
 Danmark 56,30
 Latinamerika 0,00
 Kina 23,70

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen tilsluttede sig de fremsatte forslag.

Foreningens bestyrelse blev genvalgt.

Ernst & Young P/S CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

Fondsbørsmeddelelsen finder du her.

 
 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev