global_637x87.jpg

 

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.


 

Den optimistiske stemning der i januar prægede dagene omkring indsættelsen af præsident Obama og finansminister Timothy Geithner fortonede sig i løbet af februar, da den amerikanske forbrugertillid og boligstatistikkerne atter overraskede negativt, og da Geitners bankpakke manglede de deltajler, som investorerne havde håbet på.

I Europa måtte de vesteuropæiske banker
eu.02jpg.jpg
og de østeuropæiske lande fra den ene dag til
den anden se sig til selv som forsidestof i den populære dagspresse, da det britiske blad, Telegraph, advarede om de vesteuropæiske bankers 1,7 billioner dollar store udlån til Østeuropa og risikoen for tab udløst af svækkede østeuropæiske valutaer og østeuropæernes deraf følgende ringere betalingsevne.

Telegraph advarede om, at manglende økonomisk støtte fra Vesteuropa til naboerne mod øst ville ramme de vesteruropæsike banker og dermed forværre økonomierne i Vesteuropa yderligere. Situationen har i måneder været genstand for økonomiske analyser blandt økonomer, men med dagspressens fokus på sagen kom de østeuropæiske valutaer under nyt pres mens kreditpræmierne steg. Det samme gjorde kreditpræmierne på Sverige og Østrig som følge af den relativ store eksponering, som de to landes banksektorer har til Østeuropa.

Februar bragte nye obligationsudstedelser fra Indonesien og Mexico. Mens Indonesien med pæn succes solgte to nye obligationer med forfald i hhv. 2014 og 2019 og et samlet pålydende på USD 3 mia., var Mexico mindre heldig. Den mexicanske regering udbød ligeledes to obligationer, i dette tilfælde med forfald i hhv. 2014 og 2030, men måtte annulere salget af den længstløbende på grund af mangelfuld investorinteresse. I årets første to måneder har markedet herefter set nyt udbud på i alt USD 13,6 mia. ud af et forventet udbud i 2009 på i alt USD 29,6 mia.

Efter en januar måned uden den store aktivitet fra ratingbureauerne, måtte flere lande i februar se deres kreditvurdering nedsat eller sat på negativ observationsliste, - dette gjalt bl.a. Litauen, Estland, Ukraine og Ungarn. Som en følge heraf har ratingbureauerne nu 38 % af EM-landene på negativ observationsliste, mens kun 8 % af EM-landene er på positiv observationsliste.

 
Handelsinvest Højrentelande 
 Afkast i februar     Afkast år-til-dato 
 Højrentelande  -0,47    1,52
 Benchmark  -0,99    0,61
 Outperformance  0,51    0,91

Udsigter og investeringsstrategi for marts

Den globale investortillid ventes også i marts at være underkastet udsigterne for den amerikanske økonomi og de skiftende stemninger på det amerikanske aktiemarked. Mens et sidste markant dyk i de toneangivende aktieindeks muligvis kan sætte scenen for et teknisk præget stemningsskifte til det bedre, er det i skrivende stund vanskeligt at finde de makroøkonomiske begrundelser for et sådan stemningsskifte. Som landet ligger er ledigheden i USA på vej mod 8 %, mens flere økonomer nu forventer en økonomisk tilbagegang på hele 10 % i 1. kvartal. De dystre prognoser varsler ilde for de eksportorienterede økonomier i Latinamerika og Asien.

I Europa slog sammenholdet imellem EU-landene i februar revner som følge af den økonomiske krise og holdningsforskelle omkring løsningsmodellerne. Derfor rettes blikket nu mod Ecofinmødet den 10. marts og det ordinære EU-topmøde den 18. marts. Endvidere vil enhver kommentar fra ECB vedrørende tidligt ERM2-deltagelse få afgørende indflydelse på de centraleuropæiske finansmarkeder. Med tanke på de mange EM-lande på negativ observationsliste hos ratingbureauerne, vil en yderligere forværring af de økonomiske udsigter formentlig udløse nye nedjusteringer af kreditværdighederne.

Med de globale finansmarkeder mere eller mindre paralyserede og drevet af næsten daglige tilfældige stemningsskift, er det vanskeligt at fastlægge konstruktive investeringsstrategier med en horisont på en måned. I den givne situation forbliver vi defensivt investeret så vidt muligt i likvide markeder/obligationsudstedelser. Mere landespecifikt vil vi overveje en reduktion af vores eksponering til Sydafrika. Desuden vil vi centrere vores eksponering til Indonesien i den aktraktivt prissatte 2019- obligation. 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev