CH 04

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

 

Hvad der tidligt på sommeren mindede om en serie af kraftige modvinde i form af risikoen for en græsk euro-exit, et kinesisk aktiemarked på tilbagetog, faldende råvarepriser og udsigten til snarlige forsyninger af iransk olie på et i forvejen overforsynet globalt oliemarked, forvandlede sig den 11. august til en sand orkansæson, da Kina overraskende devaluerede sin valuta (CNY) med 1,9 % og – i et skridt mod større liberalisering af valutamarkedet – gjorde den daglige notering mere markedsbestemt. Det forhold at den forholdsvis beskedne devaluering medførte det største daglige udsving i USD/CNY siden januar 1994 udløste rystelser på de internationale kapitalmarkeder, og i løbet af få dage var investorer verden over ramt af kollektiv panik.

Mandag den 24. august tog det kinesiske aktiemarked et nyt styrtdyk i kølvandet på skuffende konjunkturindikationer fra kinesisk industri. Hermed syntes den smule tillid, der var tilbage til de kinesiske myndigheders evne til at navigere økonomien i oprørte vande at være opbrugt. På de i forvejen negative råvaremarkeder udløste det krisestemning, og den amerikanske WTI-råolie blev en overgang handlet så lavt som USD 37,75 pr. tønde. Rettes blikket mod USA, tog det toneangivende aktieindeks S&P500 et markant dyk og sluttede dagen 3,94 % lavere, hvilket sideløbende udløste flugt til "sikker havn" og et fald i den 10-årige US-rente, som kortvarigt nåede 1,90 %. I Europa faldt det tyske aktieindeks DAX med 4,7 %, mens det bredere sammensatte Euro Stoxx-indeks faldt hele 5,35 %. De finansielle nyhedsmedier gjorde absolut intet for at dæmpe nervøsiteten.

Markedskommentatorerne stod nærmest i kø for at forudsige den kinesiske økonomis undergang og de negative følger for det bredere emerging markets-univers. Som man kunne forvente oven på det panikagtige udsalg, rettede finansmarkederne sig i de efterfølgende dage, men volatiliteten forblev høj, og investortilliden havde lidt et betydeligt knæk. I lyset af den globale markedstumult varslede mange økonomer nu en udsættelse af den første amerikanske renteforhøjelse til december 2015/marts 2016. For os er det vigtigt at understrege, at alt imens emerging markets-aktiver ukritisk blev lagt for had af de finansielle nyhedsmedier og investeringsbankerne i London og New York (som sælger historier og lever af omsætning), var det faktisk de toneangivende aktieindeks i Europa og USA som led de største tab og oplevede de største stigninger i volatiliteten den 24. august og de efterfølgende dage.

Emerging markets-dedikerede investeringsforeninger havde ikke desto mindre en hård måned præget af konstante ugentlige indløsninger i såvel aktie- som obligationsbaserede afdelinger. Ultimo måneden havde indløsningerne nået et omfang sidst set, da den amerikanske Forbundsbanks forrige direktør, Ben Bernanke, i maj 2013 luftede sine tanker om en afvikling af bankens obligationsopkøb. Under disse markedsforhold var Peru et af de meget få lande som i tide lykkedes med at optage nye dollarlån på det internationale obligationsmarked.

For måneden som helhed leverede JP Morgans EMBIGD-indekset (EMobligationer udstedt i dollar) et negativt resultat på 0,91 %, hvilket blandt andet var udløst af en udvidelse af kreditpræmien fra 3,67 % til 3,88 %. GBIEMGD-indekset (EM-obligationer udstedt i lokale valutaer) led et månedligt tab på 5,38 %, hvilket primært kunne henføres til et valutatab på 4,48 % mod den amerikanske dollar. Disse kedelige afkast skal dog ses på den baggrund, at højforrentede amerikanske erhvervsobligationer leverede et månedligt tab på 1,76 % (BofAML US HY), mens det toneangivende aktieindeks i USA, S&P 500, tabte 6,26 %.

I Europa måtte det tyske DAX-aktieindeks notere et månedligt tab på 9,28 %, mens kinesiske Shanghai Shenzen CSI 300 tabte hele 11,79 %. På det landespecifikke plan gjorde Ukraine sig i august bemærket ved at indgå en kreditorvenlig aftale om en restrukturering af landets dollargæld. Mens det kan diskuteres, hvorvidt aftalen vil gavne Ukraine på længere sigt, er den kortsigtede fordel, at aftalen udløser nye lån fra Den Internationale Valutafond (IMF). Mindre opløftende var det, at de krigslignende tilstande i det østlige Ukraine eskalerede i august med ringe udsigt til en snarlig nedtrapning. På den anden side af Atlanten ville strømmen af dårlige økonomiske data fra Brasilien ingen ende tage og i lyset heraf, måtte regeringen atter nedtone ambitionerne for de offentlige budgetter. Risikoen for at Brasilien rykker ned i den dårlige halvdel af kreditkarakterskalaen er hermed steget.

Udsigter og investeringsstrategi for september

Efteråret er over os, og den amerikanske Forbundsbank holder døren åben for en renteforhøjelse inden årets udgang. Desværre har de seneste konjunkturrapporter for industrien i en lang række lande (PMIrapporter) ikke budt på megen opmuntring, da de bekræftede billedet af afdæmpet industriel aktivitet og en ditto global samhandel. Den afdæmpede optimisme i PMI-rapporterne afspejler imidlertid også en kollektiv global frygt for en ukontrolleret kinesisk vækstnedgang, en frygt som blev udløst af den kinesiske devaluering. For os forekommer ængstelsen over den kinesiske devaluering overdreven. Faktum er, at den kinesiske valuta (CNY) er styrket betydeligt i løbet af de seneste 10 år - i reale inflationsjusterede termer såvel som nominelle termer. Faktum er også, at den kinesiske valuta med den seneste devaluering har tabt beskedne 3,34 % mod den amerikanske dollar siden april 2013, mens andre valutaer som den brasilianske real, den russiske rubel og den indiske rupee i samme periode har tabt henholdsvis 44,72 %, 51,64 % og 19,06 %.

Skulle den nye markedsbaserede noteringsmekanisme for CNY udløse en yderligere svækkelse på 5 % frem til årsskiftet, er det ikke noget, der udløser panik hos os. Vi tror, at den kinesiske devaluering og skiftet til en ny noteringsmekanisme først og fremmest er et skridt på vejen for at opnå reservevalutastatus i IMFregi (optagelse i IMF's SDR-valutakurv), mere end det er et forsøg på at genvinde tabt konkurrenceevne via en svagere valuta. På kortere sigt tror vi faktisk, at den kinesiske centralbank vil tilstræbe at holde CNY stabil, idet en volatil og svækket CNY vil skabe uønsket røre og debat i den amerikanske kongres, når den kinesiske præsident Xi Jinping besøger USA's præsident Obama senere i denne måned. Hvad angår rådsmødet i den amerikanske Forbundsbank den 17. september og udsigterne for en renteforhøjelse inden årsskiftet, har vi med tilfredshed noteret, at markedet så småt er begyndt at sympatisere med vores efterhånden gamle synspunkt om, at den første renteforhøjelse ikke bliver starten på en traditionel pengepolitisk stramningscyklus, men at rådsmedlemmerne vil være tålmodige og formentlig holde renten i ro ved de efterfølgende 3-4 rådsmøder.

For os er det vigtigt, at råvaremarkederne stabiliseres, og i den ammenhæng erkender vi, at udsigterne for den globale vækst er usikre. Hvad der er vigtigt at understrege er, at der stadig er tale om vækst, og at Kina yder et betydeligt bidrag hertil.

 

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev