russiamap

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Geopolitiske spændinger vedblev at tynge investor-stemningen i august, da krisen imellem Ukraine og Rusland eskalerede, mens Islamisk Stat i Irak, i en selviscenesat magtdemonstration henrettede et amerikansk gidsel som modtræk til amerikanske flyangreb. For Eurozonens økonomi, kunne de eskalerende militære operationer i Ukraine og udsigten til mere omfattende økonomiske sanktioner mod Rusland næppe være kommet på dårligere tidspunkt.

Datakalenderen i august havde således vist, at økonomien allerede stod i stampe i Q2 sammenlignet med Q1, og oven i det hele aftog inflationen i august til beskedne 0,3%. Dette har formentlig udløst alarmklokker i den deflationsskræmte europæiske centralbank (ECB), som frygter deflation mere end noget andet.

Ganske anderledes så situationen ud i USA, hvor de indkomne økonomiske indikatorer overvejende bekræftede vores forventning til et tiltagende amerikansk vækstmomentum. Divergensen mellem europæisk og amerikansk økonomi blev yderligere understreget ved, at direktøren for ECB, Mario Draghi, stjal rampelyset på det med spænding imødesete symposium i Jackson Hole, USA, på bekostning af direktøren for den amerikanske forbundsbank (Fed), Janet Yellen.

Draghi viste sig således som den største pengepolitiske due, da han i sin tale opfordrede europæiske politikere til at koordinere og fremskynde strukturelle reformer, mens han understregede, at ECB om nødvendig er klar med yderligere pengepolitiske lempelser udover de allerede varslede.

Draghi's retorik blev set som banebrydende, og de finansielle markeder reagerede herefter. Euroen blev yderligere svækket og på obligationsmarkedet faldt den 10-årige tyske rente med 0,26%-point til blot 0,89%, mens de 5-årige renter faldt 0,13 %-point til beskedne 0,17%. De tyske rentefald blev tilmed tilskrevet æren for et amerikansk rentefald i primært de længere løbetider, hvilket som måneden skred frem bragte den 10-årige rente i USA 0,22%-point lavere til 2,34%.

Takket være ECB-direktør Draghis udtalelser i Jackson Hole og det efterfølgende rentefald i Tyskland og USA, leverede emerging marketsobligationer udstedt i dollar (målt ved sammenligningsindekset EMBIGD) et solidt månedligt afkast på 0,84%, mens obligationer udstedt i lokale valutaer (målt ved GBIEMGD uafdækket mod dollar) leverede et anstændigt månedligt afkast på 0,48%. Sidstnævnte til trods for dollarens generelle fremgang på valutamarkedet.

Statistikker fra Emerging Portfolio Fund Research og Institute for International Finance viste samstemmende, at interessen for emerging markets-obligationer, aktier og valutaer i august måned kølnedes betydeligt sammenlignet med de tre foregående måneder. Hvorvidt dette skyldes sommerferiesløvhed får foreløbigt stå hen i det uvisse.

Udsigter og investeringsstrategi for september 

Den geopolitiske situation er under konstant forandring. I skrivende stund er overskrifter om en mulig våbenhvile i Østukraine blevet vel modtaget på finansmarkederne. Vi forbliver dog skeptiske, idet vi anser det for usandsynligt, at separatisterne (læs: Rusland) vil afstå de nyligt tilbageerobrede territorier. Desuden mener vi, at NATO-topmødet i Wales den 4.-5. september uafværgeligt må udløse en skarp Rusland-fjendtlig retorik og sandsynligvis også etableringen af en form for mobil aktionsstyrke, der hurtigt kan udstationeres i skiftende Østeuropæiske medlemslande og måske Irak.

Hvad Irak og Islamisk Stat angår, afventer vi nu det amerikanske modtræk på kalifatets nylige henrettelse af et amerikansk gidsel. Forventningerne til endnu en pengepolitisk lempelse i Euro-zonen var høje i august og synes just indfriet. De lave renteniveauer i Euro-zonen og USA levner imidlertid ikke plads til skuffelse, og vi har svært ved at se længerevarende værdi i en 10-årig amerikansk rente under 2,50%. Samtidig finder vi det bekymrende, at investorer og investeringsbanker helt er ophørt med at stille spørgsmål ved årsagen til, at rentestigningerne udebliver i en situation, hvor indkomne data peger på tiltagende vækst, alt imens toneangivende aktieindeks sætter nye rekorder.

Set fra et finansieringsperspektiv er renteniveauerne og krditpræmierne attraktive. Vi forventer derfor, at udstedelsen af ny obligationsgæld tager til efter en august måned præget af ringe aktivitet.

Spørgsmålet er, om investorsøgningen mod emerging markets-obligationer og valuta også vil tiltage. Meget afhænger af ECB' succes og Mario Draghis retorik i de kommende dage.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev