kina mur 02

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Efter et par sommermåneder præget af geopolitiske spændinger men samtidig en forholdsvis afslappet holdning til risiko, fik piben en noget anden lyd i september. Månedens første dage var ganske vist præget af optimisme i tillid til, at Den Europæiske Centralbanks (ECBs) forestående opkøb af obligationer sammen med en rentenedsættelse, der bragte bankens indlåns rente i negativ territorium, ville sikre at emerging markets (EM)-obligationernes investorappeal ville forblive usvækket.

Risikovilligheden udeblev imidlertid, da der igen blev sået tvivl om styrken af det globale opsving og ikke mindst udsigten til en mere afdæmpet kinesisk vækst. Helt galt gik det på råvaremarkedet, som over en bred kam oplevede betydelige prisfald med negative følger for de råvareeksporterende landes valutaer.

Sammenligningsindekset EMBIGD (obligationer udstedt i dollar) måtte i september notere et negativt resultat på 1.81%, mens sammenligningsindekset GBIEMGD (obligationer udstedt i lokale valutaer/uafdækket mod dollar) led et tab på hele 5.11%. For EMBIGD var det tale om det første negative månedsresultat siden januar 2014, mens GBIEMGD oplevede det værste månedsresultat siden maj 2013.

Nyhedsmedierne var også i september præget af overskrifter fra Ukraine/Rusland-konflikten samt Iraq/Syrien og Islamic State. Sammenlignet med tidligere måneder var der tale om forsigtig optimisme, idet en skrøbelig våbenhvile mellem Ukraine og de prorussiske separatister nu satte scenen for forhandlinger, mens en USA anført koalition med luftangreb dannede fælles front mod Islamic State og derfor skabte håb om, at organisationens fremmarch vil blive stoppet.

Fra kinesisk side slog centralbanken følge med ECB, og tilførte landets fem største banker CNY 500mia. (ca. DKK 483 mia.) i ekstraordinær likviditet for herved at stimulere økonomien. Lige meget hjalp det. Industrielle metaller samt jernmalm fortsatte nedturen, og i en tydelig demonstration af, at råvareeksporterende lande generelt var mærket af udviklingen, faldt kursen på australske dollar og new zealandske dollar med henholdsvis 6.34 % og 6.63 %.

Blandt EM-valutaerne var disse tab kun overgået af den brasilianske valuta, som tabte hele 8.62% mod dollaren, men her var stemningen også negativt påvirket af udviklingen i meningsmålingerne forud for præsidentvalget den 5. oktober. I et marked præget af generel dollarstyrke, svækkedes japanske yen og euroen henholdsvis 5.07% og 3.82%, hvilket understregede, at det 4.48% månedlige valutatab (mod USD) i GBIEMGD ikke havde baggrund i et EM-specifikt problem. Mens det i de foregående måneder havde været udsigten til stigende amerikanske renter, der holdt investorerne vågne om natten, var det nu faldende råvarepriser og deraf følgende forværrede eksterne balancer hos råvareeksportørerne, der optog sindene. Disse bekymringer kunne aflæses i de ugentlige flow-statistikker for obligations- og aktiededikerede EM-investerings-afdelinger, som samlet set må betegnes som mindre markedsunderstøttende end i de foregående måneder.

Udsigter og investeringsstrategi for oktober

Emerging markets har ikke mange venner ved indgangen til
oktober, og det internationale analytikerkorps står nærmest i kø for at nedjustere forventningerne til EUR/USD. Nogle af de mere aggressive forventninger lyder, at EUR/USD vil svækkes 1.12 på tolv måneders sigt, og holder det stik, går mange lokale valutaer en svær tid i møde.

Vi tvivler imidlertid på, at euroen vil synke så dybt, idet man længe inden vil begynde at spekulere i de vækst-negative konsekvenser for amerikansk økonomi og en deraf
følgende udskydelse af Forbundsbankens første  pengepolitiske stramning. Igen vil vi understrege, at den aktuelle markedssituation handler om generel dollarstyrke, som også svækker mange modne valutaer.

Den Europæiske Centralbanks førstemand, Mario Draghi, skuffede markedsforventningerne, da han torsdag den 2. oktober undlod at ligge sig fast på størrelsen af det
forestående opkøb af obligationer. Vi har imidlertid tillid til, at ECB sammen med Bank of Japan vil sikre, at likviditeten forbliver rigelig, selv i en situation hvor den amerikanske Forbundsbank reducerer sine stimuli.

Det tekniske/sæsonmæssige billede er positivt, hvilket giver anledning forsigtig optimisme. Vi holder foreløbigt andelen af lokalmarkedseksponering uændret, idet vi satser på en positiv korrektion ovenpå september måneds nedtur.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev