global 637x87

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Vækst- og deflationsbekymringer samt tiltagende pengepolitisk divergens satte i oktober scenen for et uroligt finansielt marked. Uroen nåede et højdepunkt den 15. oktober, hvor den 10-årige amerikanske rente styrtdykkede 0,34 % point til 1.86% blot for at slutte dagen i 2.14%. Aktieindekset S&P500 foretog samtidig et dyk fra 1878 til 1820, men da børsen lukkede, var indekset steget til 1862. Set i bakspejlet er det er svært at pege på en enkeltstående årsag til disse markante bevægelser. Markedet var i imidlertid præget af tiltagende bekymringer over de globale vækstudsigter, faldende råvarepriser og udbrud af ebola i USA, og en skuffende amerikansk detailsalgsstatistik offentliggjort på dagen kan have været dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Investorerne genvandt dog besindelse i løbet af en dag eller to takket være pengepolitisk lempelige udtaler fra den ellers restriktive James Bullard fra St. Louis Fed samt Forbundsbankens vicedirektør Stanley Fisher. Følgelig blev investorerne nu skuffet, da Forbundsbanken den 29. oktober afviklede den sidste del af sit obligations-opkøbsprogram med henvisning til fortsatte forbedringer af arbejdsmarkedet samt forbruger-tillidsundersøgelsernes relativt stabile inflationsforventninger.

Mindre end to døgn senere stjal den japanske centralbank imidlertid rampelyset med en uventet ekspansion i pengemængden, mens den statslige pensionsfond annoncerede et skifte investeringspolitikken fordel for aktier samt udenlandske aktiver. Yen blev følgelig svækket.

På råvaremarkederne udgjorde de fortsatte prisfald et stigende problem for mange råvareeksportører. Dette gjaldt ikke mindst olie-eksportørerne, som måtte se den amerikanske WTI olie falde fra USD 91.16 per tønde til USD 80.54 per tønde. Fra et investeringsperspektiv, var emerging markets-obligationer og valutaer nu delt i to lejre; nemlig olieeksportører og olieimportører, hvor eksportører som Rusland og Venezuela stod for skud, mens importører som Tyrkiet og Indien nød investorernes gunst.

På valutamarkedet steg dollaren i løbet af oktober med 0,84% mod euroen og hele 2.44% mod den japanske yen. Den udbredte dollarstyrke skabte også modvind for emerging markets-valutaerne, men disse klarede sig som helhed ikke værre end en kurv af modne G10-valutaer. Sammenligningsindekset GBIEMGD (obligationer i lokal valuta) leverede da også et positivt afkast i oktober på 1.56% godt hjulpet af rente- og varighedskomponenterne.

Varighedskomponenten var også den primære bidragsyder bag det 1.71% månedlige afkast på dollarobligations-indekset, EMBIGD, som nød godt af et 0,15%-point månedligt rentefald i 10-årige amerikanske renter til 2.34%.

Rettes blikket mod de enkelte emerging markets-lande, var
det især Venezuela, Brasilien og Rusland, som gjorde sig bemærket. I Venezuela tiltog bekymringerne over en mulig misligholdelse af landets gældsforpligtelser i takt med de fortsatte olieprisfald, og mens tilsvarende bekymringer ikke var relevante i relation til Ruslands gældsforpligtelser, vil faldende oliepriser alvorligt hæmme landets eksport- og budgetindtægter, mindske incitamentet for investeringer i olieindustrien samt tilskynde til yderligere kapitalflugt.

Hertil kommer de mange sanktioner mod Rusland fra amerikansk og vesteuropæisk side. Venezuela viste sig også som den absolutte bundskraber i EMBIGD med et månedligt minus på 2.96%, mens Rusland bidrog med det største minus (9.50%) i lokalmarkedsindekset GBIEMGD. Endelig var det brasilianske lokalmarked præget af betydelige udsving, da forhåbninger om et politisk skifte i forbindelse med præsidentvalget blev skuffet. En resolut og uventet renteforhøjelse fra centralbankens side, blev imidlertid positivt modtaget, og den brasilianske valuta genvandt derfor meget af det tabte og sluttede måneden
stort set uændret.

Udsigter og investeringsstrategi for november

I skrivende stund har Den Europæiske Centralbank (ECB) netop meddelt uændret rente men samtidig bekræftet, at banken om nødvendig vil implementere yderligere stimuli. Den pengepolitiske lempelse i Japan, en 5% styrkelse af euroen mod japanske yen og de samlet set sløje vækst- og inflationsudsigter for Eurozonen vil utvivlsomt øge presset på ECB for at iværksætte opkøb af statsobligationer (kaldet QE). Netop QE har imidlertid givet anledning til dyb splittelse i ECBs egne rækker med Tysklands Bundesbank som den største modstander. Da der samtidig verserer rygter om stigende intern utilfredshed med direktør Draghis kommunikationsstil, kan QE have lange udsigter. Andre temaer af interesse er den tilsyneladende strukturelle vækstnedgang i verdenshandlen og det igangværende prisfald på flere typer råvarer.

Intuitivt kan den mængdemæssige vækstnedgang i ver-denshandlen nemt forklares med forhold som den målrettede ændring af blandt andet den kinesiske vækst-model (væk fra eksportdrevet vækst til fordel for indenlandsk forbrugsdrevet vækst) samt en betydelig stigning i den hjemlige amerikanske olieproduktion og et deraf følgende mindsket importbehov.

Hvad det nedadgående prisfald på olie angår, tyder meget på, at der er udsigt til en længere priskrig. Saudi Arabien har nemlig valgt at nedsætte priserne overfor landets amerikanske kunder for derved at forsvare markedsandele og presse de amerikanske producenter af skifferolie. Hvis OPEC-mødet den 27. november ikke udløser en produk-tionsbegrænsning, vil det være det endelige bevis på et nyt olieprisregime. Inden da vil G20-mødet den 15.-16. november givetvis påkalde sig stor interesse, og gensidige beskyldninger om valuta- og prismanipulation kan bestemt ikke udelukkes.

Vedvarende dollarstyrke vil udgøre en modvind for emerging markets-valutaerne, men vi forventer ikke, at disse valutaer vil klare sig dårligere end mange andre valutaer, herunder danske kroner. Stigende renter i USA udgør stadigvæk en risiko for emerging markets-dollarobligationer, men bortset fra dette er vi ganske fortrøstningsfulde og forventer, at de negative renter på tyske statsobligationer med løbetider op til 4 år vil udløse ny investorinteresse for især de bedre kreditter i vores investeringsunivers.

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev