russiamap

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

2014 var en prøvelse for mange investorer. Efter et relativt
godt afkast på emerging markets-obligationer og valutaer i 1. halvår, som blandt andet var drevet af et uventet fald i de amerikanske markedsrenter og en solid tilgang af porteføjleinvesteringer, fik piben en anden lyd i 2. halvår, da den sorgløse stemning blev afløst af bekymringer over udviklingen i Ukraine/Rusland-konflikten og i takt med, at sanktionerne mod Rusland begyndte at kunne mærkes - i Rusland såvel som i Eurozonen.

Senere, da den amerikanske Forbundsbank bragte de sidste års ellers massive opkøb af obligationer til et endeligt ophør, mens Den Europæiske Centralbank og den japanske ditto lod alle forstå, at yderst lempelige pengepolitikker og obligationsopkøb var vejen frem, blev det startskuddet til en nærmest global styrkelse af den amerikanske dollar.

Som om modvinden fra den amerikanske dollars fremmarch ikke var nok for de lokale emerging markets-valutaer, sendte OPEC oliepriserne i frit fald, da organisationen uventet besluttede at holde produktionen uændret til trods for et åbenbart overudbud på verdensmarkedet udløst af en stigende amerikansk produktion af skifferolie. I følge Saudi Arabien var agendaen nu for enhver pris at forsvare markedsandele.

De faldende oliepriser havde selvsagt negativ indflydelse på investorernes holdning til olieeksportørerne i emerging markets, men i et globalt perspektiv blev olieprisfaldet set som vækstfremmende. Da olieprisfaldet fortsatte i accelereret tempo, blev den positive holdning til prisfaldet dog afløst af bekymringer over potentielle destabiliserende følgevirkninger herunder systemiske risici fra energi-relaterede aktier i almindelighed og amerikanske energi-relaterede erhvervsobligationer.

Den negative stemning i emerging markets kulminerede medio december, hvor den russiske valuta oplevede et sandt styrtdyk. Olieprisfaldet og den russiske rubels deroute kunne næppe være kommet på et dårligere tidspunkt, idet likviditeten og risikovilligheden blandt prisstillere i forvejen var begrænset op til juledagene og årsafslutningen.

Medio december oplevede emerging marketsobligationerne således et sandt brandudsalg, som på blot to handelsdage udløste tab på sammenligningsindeksene GBIEMGD (obligationer udstedt i lokale valutaer) og EMBIGD (obligationer udstedt i dollar) på henholdsvis 3,09 % og 2,0 %.
Selvom markedet rettede sig i de efterfølgende dage, vedblev stemningen at være overvejende negativ. Dette ikke mindst som følge af yderligere olieprisfald og tiltagende bekymringer over dollarens fremmarch og de potentielle negative følger for erhvervssektorens udenlandske låneoptagelse, refinansieringen af gælden og soliditeten af landenes eksterne balancer herunder valutareserverne.

Den 29. december mislykkedes det i tredje og sidste forsøg for det græske parlament at vælge en ny præsident, hvilket udløste førtidigt parlamentsvalg til afholdelse den 25. januar. Risikoen for en sejr til det venstreorienterede og EU-hjælpepakkefjendtlige Syriza kan ikke negligeres, og den allerede svækkede euro kom derfor under fornyet salgspres, da en græsk udtræden af Euro-samarbejdet frygtes at ville skabe præcedens for andre økonomisk svage medlemslande. I den givne markedssituationen var den politiske usikkerhed i Grækenland et yderligere minus for risikovilligheden.

Sammenligningsindekset EMBIGD leverede i december et negativt afkast på 2,31%, hvilket udløste et samlet positivt afkast i 2014 på 7,43%. Sammenligningsindekset EBIEMGD, som omfatter obligationer udstedt i lokale valutaer, leverede i december et negativt afkast på 5,93% målt mod den amerikanske dollar, hvilket udløste et samlet negativt resultat i 2014 på 5,72%. At dette resultat i høj grad afspejlede dollarens generelle fremgang i 2014 illustreres ved, at samme lokalmarkedsindeks (GBIEMGD) målt mod euroen i 2014 leverede et positivt afkast på 7,37%.

Udsigter og investeringsstrategi for januar

Hvornår og hvor vil olie- og andre hårde råvarepriser bunde ud? Ved indgangen til 2015 er tiltroen til emerging markets-aktiver mildt sagt ikke den bedste, og det forestående parlamentsvalg i Grækenland gør intet for at bedre stemningen. Læg hertil det forestående pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank den 22. januar, hvor formand Draghi ventes at annoncere et storstilet opkøb af europæiske statsobligationer, samt det pengepolitiske møde i den amerikanske Forbundsbank den 28. januar, og alt tyder på, at investorer og markedskommentatorer i januar vil få rigeligt at se til.

Hvordan stiller vi os? Det negative syn på euroen/positive syn på dollaren er nærmest en universel konsensus-holdning, og medmindre ECB formand Draghi skuffer forventningerne den 22. januar eller Eurozonen pludselig udviser bedre vækstmomentum, giver det ikke den store mening at stritte imod.

I skrivende stund er den amerikanske WTI olie faldet ned under USD 50, hvilket er mere end en halvering af prisen siden sommeren 2014. Intet under at olieeksportørerne i emerging markets såvel som de modne økonomier (eksempelvis Norge og Canada) er under pres, og at spekulationerne i en venezuelansk misligholdelse på statsgælden er tiltaget.

Vi er stadig af den opfattelse, at oliepriserne i sidste ende vil rette sig fra det nuværende niveau i takt med at flere borerigge bliver urentable og nye investeringer i olieproduktion udsættes eller begrænses. Nok så væsentligt forventes den globale olieefterspørgsel at vedblive at stige omend i et mere afdæmpet tempo end i tidligere år/årtier.

Samtidig er vi fortsat af den opfattelse, at olieprisfaldet på globalt plan er vækstfremmende. For så vidt angår emerging markets er det langt fra alle lande, som er energieksportører. Faktum er, at flere lande nyder godt af prisfaldet med asiatiske lande samlet set de mest begunstigede.

Summa summarum, indtil vi ser en stabilisering af oliepriserne vil olieeksportørerne i porteføljen være på "undervægt", mens selektivt udvalgte lande i Latinamerika, Asien og Afrika vil være på "overvægt".

Hvad Central- og Østeuropa angår, vil lokalmarkederne typisk være på undervægt som følge af udsigterne for en yderligere svækkelse af euroen. Rusland er fortsat en nul-vægt, mens Tyrkiet, som nyder exceptionelt godt af olieprisfaldet, vil være markedsvægtet/overvægtet.

Rentespændet på dollar-obligationerne er i skrivende stund 3,77 %- point, hvilket er voldsomt mere attraktivt end de 2,52 %-point, som udgjorde bunden over sommeren 2014 og de 3,09 %-point, som var startniveauet ved indgangen til 2014. Foreløbigt vil strategien i porteføljen være, at holde dollar-obligationer som en overvægt relativt til obligationer udstedt i lokale valutaer.

Med en amerikansk 10-årig rente på ca. 2,00% og en tysk ditto under 0,50%, forventer vi, at emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta (USD eller EUR) i 2015 vil nyde stor bevågenhed fra investorer, der hidtil primært har været investeret i europæisk og amerikansk statsgæld.

Samtidig er vi opmærksomme på, at det lave renteniveau vil friste mange emerging markets-lande til at optage ny gæld i hård valuta. Vi forventer derfor en betydelig gældsudstedelsesaktivitet i januar og er klar til at udnytte attraktive udbudsniveauer. 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev