oil 02

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Grækenland, den amerikanske forbundsbank og bankens direktør Janet Yellen toppede markedsagendaen i februar. Uenigheden mellem EU's finansministre og den nye græske regering over den nuværende krisehjælp og de tilknyttede finanspolitiske stramninger fandt en midlertidig løsning, da parterne forlængede den eksisterende aftale i yderligere fire måneder. Rettes blikket mod USA, steg markedsrenterne betydeligt til trods for offentliggørelsen af et markedsvenligt pengepolitisk mødereferat. Den 10-årige rente steg således fra 1,64% til 2,12%%, men var ved månedens slutning faldet til 1,99%, da Janet Yellens udtalelser til den amerikanske kongres den 24. februar ikke indikerede en nært forestående renteforhøjelse.

På oliemarkederne rettede den amerikanske WTI-olie sig i februar til et niveau omkring USD 50 per tønde efter i januar at have handlet så lavt som USD 43,58 per tønde. Stabiliseringen af oliepriserne var selvsagt et plus for de
olieeksporterende lande i emerging markets men også for de energirelaterede virksomheder i det amerikanske S&P500 aktieindeks samt de amerikanske erhvervsobligationsindeks. S&P 500 satte en ny kursrekord, de energitunge erhvervsobligationsindeks leverede generelt pæne afkast og emerging markets-dollarobligationer (målt ved referenceindekset EMBIGD) leverede et solidt månedligt afkast på 0,85%. Anderledes gik det for obligationerne udstedt i lokale valutaer. Her udgjorde den amerikanske rentestigning en mærkbar modvind, hvilket sammen med en styrket dollar udløste et negativt månedligt afkast på 1,34 % (målt mod USD).

I Europa var der tale om lidt af et gennembrud, da statscheferne fra Ukraine, Rusland, Tyskland og Frankrig enedes om betingelserne for en våbenhvile i Ukraines Donbass-region. Våbenhvilen viste sig mildt sagt skrøbelig, men som måneden skred frem tog kamphandlingerne af og
de tunge våben blev trukket tilbage. Dette kunne dog ikke forhindre, at Ruslands kreditværdighed blev nedgraderet hos kreditvurderingsinstituttet Moody's, mens Ukrainske myndigheder tydeligt signalerede, at en ældsrestrukturering er uundgåelig. I samme region gjorde den tyrkiske  præsident Erdogan sig negativt bemærket, da han udtrykte sin utilfredshed med centralbankens pengepolitik, og beskyldte bankens direktør for at være under indflydelse af udenlandske interesser. På den anden side af Atlanten vedblev de brasilianske nøgletal at skuffe, og stemningen blev ikke bedre, da det statsejede olieselskab Petrobras fik
nedjusteret kreditværdigheden i kølvandet på faldende oliepriser og en politisk belastende korruptionsskandale.

Olieprisernes stabilisering i februar havde dog en synlig positiv effekt på nogle oliesensitive obligationer og lokalvalutaer. I referenceindekset EMBIGD leverede Venezuela således et månedligt afkast på 14,87% efterfulgt af Ghana (10,59%), Argentina (8,55%, ej oliesensitiv), Rusland (7,21%) og Irak (4,81%). I den tunge ende af afkastskalaen måtte Ukraine derimod notere et minus på hele 16,85% efterfulgt af Tyrkiet (-2,24%), Uruguay (-2,11%) og Brasilien (-1,75%). Det samme mønster gik i en vis udstrækning igen i de lokale obligationsmarkeder målt ved referenceindekset GBIEMGD. Rusland var her suveræn med et månedligt afkast på 16,88% (målt mod USD), mens Tyrkiet (-6,70%) og Brasilien (-6,10%) lå i den tunge ende. Nigeria, som også er en stor olieeksportør leverede et negativt afkast på 8,40%, da olieprisernes stabilisering blev overskygget af tiltagende politisk risiko.

Efter en januar måned med en relativ stor udstedelse af nye obligationer på det internationale obligationsmarked, var aktiviteten noget begrænset i de første tre uger af februar. De beroligende udtalelser fra Janet Yellen og Forbundsbankens mødereferat nævnt ovenfor, fik dog udstedere frem, og Mexico gjorde sig bemærket med to eurodenominerede obligationer med forfald i 2024 og 2045, mens Uruguay, Elfenbenskysten og Libanon meret raditionelt udstedte obligationsgæld i USD. Når Mexico valgte at udstede i euro, var det givetvis for at drage fordel af Den Europæiske Centralbanks (ECB) forestående obligationsopkøb og euro-baserede investorers higen efter rente.

Udsigter og investeringsstrategi for marts

I skrivende stund har den kinesiske premierminister Li netop offentliggjort en vækst og inflationsmålsætning for 2015 på henholdsvis 7% (7,4% vækst i 2014) og 3%. ECB-direktør Draghi har netop redegjort for detaljerne i det forstående obligationsopkøb, som indebærer et svimlende køb af obligationer på EUR 60 mia. månedligt til og med september 2016. Nettoudstedelsen af statsobligationer i Eurozonen ventes i forvejen at være reduceret i 2015, og et så stort opkøb vil utvivlsomt lægge låg på/øge det nedadgående pres på renterne. I hvor høj grad dette tvinger euro-baserede renteinvestorer til at søge investeringer uden for Euro-zonen afhænger af, om opkøbsprogrammet vurderes succesfuldt i relation til vækst og inflation.

Hvad råvaremarkederne angår, er vi forsigtigt optimistiske. Vi tror de laveste priser nu er lagt bag os ikke kun på oliemarkedet men også i industrielle metaller. En lavere kinesiske vækstmålsætning kan selvfølgelig ses som et minus for den marginale råvareefterspørgsel, men råvarepriserne har trods alt tilpasset sig betydeligt siden boomdagene i 2006-08 og 2011, og en kinesisk vækst på stadig solide 5-7% over de næste fem år vil trods alt gøre den kinesiske økonomi 1/3 større end den er i dag.

Mens de europæiske markedsrenter på kort og mellemlang sigt kulle være solidt forankret af ECB's obligationskøb og derved udgøre en understøttende aktor for emerging markets-obligationer og valutaer, kan det omvendte være ilfældet for de amerikanske markedsrenter, hvis den 10-årige renter bryder op over 2,12-14%. I lyset af disse modsatrettede kræfter er investeringsstrategien for de kommende uger ganske udfordrende. Som udgangspunkt forventer vi, at emerging markets-obligationer udstedt i USD vil klare sig bedre end obligationer udstedt i lokale valutaer. Set fra et DKK-baseret synspunkt er dette dog ikke entydigt tilfældet, såfremt en amerikansk rentestigning er ledsaget af en stærkere USD overfor EUR (og DKK). Vi overvejer at øge eksponeringen til nogle af de oliekreditter og valutaer, som blev ramt hårdt i December og Januar men forbliver foreløbigt nul-vægtet i Rusland.

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev